EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика"

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика"


О Б Я В А

 

 

На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява едно свободно работно място за длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция до 10.04.2022г., като подадат в деловодството на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се в ДКЦ ПЪЛМЕД ЕООД, стая 102, в запечатан непрозрачен плик, на който се изписват трите имена на кандидата и желаната специалност, следните документи:

 

  1. Заявление за кандидатстване свободен текст.
  2. Копие от документ за самоличност.
  3. Автобиография.
  4. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина.
  5. Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
  6. Мотивационно писмо.
  7. Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.

 

Кандидатите следва да предоставят телефон за връзка.