EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Неврология след I етап

12.05.2021 сряда

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Неврология след I етап

Допуснати след първи етап /преглед на документи/ от конкурса по Неврология в УМБАЛ ПЪЛМЕД за позиция "Лекар-специализант по Неврология" са:
 
1. Деница Николаева Семова
2. Теодор Георгиев Джоглев