EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Ендокринология след I етап

27.08.2021 петък

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Ендокринология след I етап

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – две места за Отделение по Ендокринология,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 

  1. д-р Ивана Димитрова Янкова
  2. д-р Васил Петров Йорданов
  3. д-р Деница Невенова Узунова