EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Допуснати до II етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ревматология

01.09.2021 сряда

Допуснати до II етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ревматология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД, конкурс за заемането на длъжността:

 „Лекар специализант по Ревматология“ — едно място за Отделение по Ревматология

 

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап — Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап — провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати :

 

  1. д-р Лилияна Антонова Янева
  2. д-р Костадин Александров Савов