EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Честит празник на всички акушерки от екипа на медицински комплекс „Пълмед“!

Днес отбелязваме Международния ден на акушерката. Честит празник на всички акушерки от екипа на медицински комплекс „Пълмед“!

 

Бъдете здрави, все така всеотдайни, вдъхновени и мотивирани!

 

Днешният ден се чества и като празник на родилната помощ от 1991 г., тъй като акушерката е жена, квалифицирана в оказването на помощ на раждащите жени. Акушерка е сравнително ново понятие, от времето, когато раждането на децата постепенно се пренася от дома на родилката в болницата.

 

По-старото понятие, използвано в България и в другите славянски страни е баба, което не се покрива с другото разбиране за баба (на внуци) и няма връзка с възрастта на жената. Понятието баба – синоним на акушерка, до такава степен е останало трайно в езика, че и до днес Денят на родилната помощ продължава да се нарича Бабинден.

 

Съвременната акушерка е медицинско лице с образование, характерно за медицинската сестра, но с квалификация в областта на акушерството и гинекологията. Образованата акушерка е въведена като длъжност у нас още през 19 век. Известен преходен период от време в България акушерката е обслужвала раждащите жени у дома им или на мястото, където е започнало раждането.

 

След Втората световна война става задължително раждането да се осъществи в болнично заведение. У нас от 1951 г. Денят на родилната помощ се чества на 21 януари, а през последните години - на 8 януари.

 

Европейският офис на СЗО напомня, че планираните инвестиции за гарантирането на достатъчен брой акушерки са от съществено значение за цялото общество и ще помогнат за укрепване на извънболничната и болничната помощ и гарантиране на универсално здравно покритие за всички. Мотото на празника тази година „Отново заедно: от доказателства към реалност“ бележи пътя по моста към бъдещето и отразява симбиозата от практикуващи акушерки, академични преподаватели и студенти от специалност „Акушерка“, които непрекъснато се усъвършенстват в акушерската наука и нейното прилагане в практиката. Този девиз е в синхрон с посланието за 20-годишния юбилей на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи „Заедно успяваме! Ние даряваме здраве и връщаме вашите усмивки!“. Стремежът и усилията на БАПЗГ са насочени към утвърждаването на национални политики и приемането на Стандарт за акушерски грижи, които да гарантират по-добри грижи за пациентите, универсално здравно покритие и възможности за професионално и кариерно развитие на акушерките.