СПЕШНА ПОМОЩ 032 607 369
EN
VIP профилактика Online Резултати
Back to top hospitalpulmed.bg

Уточнение

Във връзка с техническа грешка, допусната в разпространена от нас брошура за фибрилинотично лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт, поднасям извиненията ми и уточнявам, че времето на извършване на това лечение, съгласно утвърдения консенсус и протокол на клиничната пътека е до 4 ч.30 мин. от началото на инцидента.
С уважение:
Д-р Юлия Костадинова
Началник Неврологично отделение