EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Уникален за България курс проведоха в МУ-Пловдив под ръководството на д-р Никола Боянов

TrafficNews

 

31 май 2022г.

 

За първи път в България в Медицинския симулационен тренировъчен център към Научноизследователския институт на МУ-Пловдив бе организиран курс по интервенционална гастроскопия върху живи модели (прасета). Обучението се извърши съвместно с Катедра „Ветеринарна хирургия“ във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора.

 

Курсът бе под ръководството на д-р Никола Боянов, асистент в МСТЦ и началник на отделението по гастроентерология в УМБАЛ „Пълмед“. Д-р Никола Боянов е утвърден гастроентеролог и сертифициран специалист по конвенционална абдоминална ехография и ехография на повърхностни структури, интервенционална, ендоскопска и доплерова абдоминална ехография, интервенционална и конвенционална гастроинтестинална ендоскопия и др. Има доказан опит с живи свински модели, притежава и удостоверение за правоспособност да извършва диагностика и терапевтични дейности по рентгенов контрол.

 

На живите модели бяха поставени хранопроводни протези и бе извършено лигиране на варици. Курсът се проведе в изключително ексклузивен формат само за шестима участници, които в рамките на два дни поставиха по пет хранопроводни протези под рентгенов контрол и по пет сета за лигиране на варици.

 

Използваните апаратура и консумативи по време на курса, са предоставени от „Инфомед“ ЕООД, представител на “Olympus” и “Hanarostent”. Обучението върху живи свински модели се извършва под непрекъснат контрол и с официално разрешение от Министерството на земеделието.

 

Вариците на хранопровода се локализират в субмукозния слой на долния хранопровод и представляват портосистемни колатерали, свързващи порталната и системна венозна циркулация. Те могат да се развият при всяко състояние, което води до портална хипертония, затова практическото хирургично обучение на гастроентеролози за този вид интервенции е от изключителна важност.

 

В МСТЦ са планувани още четири двудневни курса на същата тематика – два до края на 2022 г. и още 2 през 2023 г.

 

Датите  и условия за записване на предстоящите курсове ще бъдат публикувани в сайта на МУ-Пловдив, както и в официалната фейсбук страница на МСТЦ.

 

Ръководството на Медицински университет – Пловдив подкрепя безусловно развитието на академичния си състав и въвеждането на иновативни методи за обучение.