СПЕШНА ПОМОЩ 032 607 369
EN
VIP профилактика Online Резултати
Back to top hospitalpulmed.bg

ОБЯВА ЗА КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПЛАКАТЕН ПСОРИАЗИС

Относно: Рандомизирано, многоцентрово клинично изпитване за оценка на ефекта от 52 седмично подкожно приложение на 300 мг. secukinumab като ранна интервенция при пациенти с новопоявил се умерено тежък или тежък плакатен псориазис, сравнен със стандартното лечение с тясноспектърна УВ-Б (клинично изпитване STEPIn)

 

Започна клинично проучване за лечение на пациенти с новооткрит плакaтен псориазис, одобрено за провеждане в определени лечебни заведения на територията на Република България.

Ако имате диагностицирано заболяване плакатен псориазис през последната една година, ако сте на възраст между 18 и 50 години и бихте желали да получите информация за това, дали отговаряте на критериите за включване в проучването, можете да се обърнете към:

Лекар по проучването: Доц Д-р Румяна Янкова
УМБАЛ "Пълмед", гр. Пловдив
Телефон: +359 32 607 300

ДКЦ „ Свети Георги“ ЕООД, гр. Пловдив
Телефон: 0888/835403