СПЕШНА ПОМОЩ 032 607 369
EN
VIP профилактика Online Резултати
Back to top hospitalpulmed.bg

Кабинетът по лицево-челюстна хирургия към ДКЦ – Пълмед предоставя високоспециализирани медицински услуги, обединяващи терапевтични и оперативни методи от хирургия, стоматология, неврохирургия, УНГ, офталмология

Екипът на доц. д-р Боян Владимиров, дм, е на разположение на пациентите за консултативна дейност във всички области на оралната и лицево-челюстната хирургия – дентоалвеоларна и предпротетична хирургия, имплантология, травматология, болести на слюнчени жлези, лицево-челюстна патология и онкология, реконструктивна хирургия и лицево-челюстни деформации.

Кабинетът по ЛЧХ разполага с най-съвременна и високотехнологична база за диагностика и оперативно лечение в целия обем на лицево-челюстната хирургия. В кабинета има възможност за лечение под локална анестезия, седация и обща анестезия.

Кабинетът по лицево-челюстна хирургия е разположен в блок В, ниво 0, до микробиологична лаборатория.