EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Д-р Манол Славов, началник на Отделение по медицинска онкология 2 на УМБАЛ „Пълмед“: ПЕТ скенер в бърз порядък беше недостижим лукс за пациентите

в.Марица
 
27.06.2024г.

 
Д-р Славов, ръководите наскоро създаденото Отделение по медицинска онкология 2 на УМБАЛ „Пълмед“. Има ли разлика между двете структури и как се допълват те в процеса на лечение?

 

Отделението по медицинска онкология 2 (ОМО2) е създадено да посрещне увеличаващата се нужда на пациентите от бързо, комплексно, ефективно и съвременно лечение и проследяване на болните със солидни тумори.
В новата структура са създадени всички необходими условия за провеждане на лечебно-диагностичен процес в пълен обем. Екипът ни съчетава умело знанията и уменията на медицинските онколози, моите и на д-р Илиев, и младостта, ентусиазма и жаждата за знания на младите колеги д-р Кадиева и д-р Хатибов. Сестринският персонал също е млад и опитен, отлично ръководен от старши медицински брат Боян Стоянов. В нашата работа е от изключително значение комплексният екипен подход към всеки отделен случай.
Освен това, към отделението е създадена втора за болницата Обща клинична онкологична комисия, като по този начин онкокомитет заседава 4 дни в седмицата. Това пряко рефлектира върху бързината на обработването на всеки онкологичен случай, като моята амбиция е това време да не е повече от 2 дни.
 

Помещавате се в наскоро изградения корпус „Е“ на болницата в съседство на новите отделения по лъчелечение и нуклеарна медицина. Какво взаимодействие осъществявате с тях и как то благоприятства за бързото и по-ефикасно лечение на болните?

В УМБАЛ „Пълмед“ е създадена специално обособена структура за комплексно лечение на онкологично болни - Терапевтичен блок „Е“, включващ двете отделения по медицинска онкология,  лъчелечение и нуклеарна медицина.

Можем за използваме ПЕТ скенер в неотложнен порядък или планово в рамките само на няколко дни, което доскоро беше недостижим лукс за пациентите.
Апаратурата за лъчетерапия позволява максимално щадящо провеждане на лечението, както и радиохирургия, която нерядко е еквивалент на оперативното лечение.
Провеждането на съчетана лъче- с химио- или лъче- с таргетна терапия при нас е стандартно ежедневие за разлика от много други онкологични структури. Бих казал, че в нашата болница е изпълнена мечтата на всеки медицински онколог за екипното начало в работата, което все още не е възможно в немалко здравни заведения.
 

Какви случаи на онкозаболявания доминират сред хоспитализираните във вашето отделение и има ли такива, които протичат нетипично?
Най-често се сблъскваме с карциноми на стомашно-чревния тракт, като голяма част от тях са диагностицирани в отделението по Гастроентерология на „Пълмед“, което отговорно мога да кажа, че е на много високо ниво. Не му отстъпва и Хирургично отделение, на което можем да разчитаме във всеки един момент. Не мога да не споделя и за същественото увеличаване на случаите с белодробен карцином в практиката, както и неизбежния карцином на гърдата във всичките му форми.
 

Кое е най-важното, с което пациентът трябва да се съобрази, за да се излекува от онкологичното заболяване?
Почти всички форми на карциноми са лечими. Хората трябва да знаят, че РАКЪТ не е единствено число. Съществуват над 350 вида известни солидни тумори и бог знае колко още неизвестни. Но за всички най-важното за излекуването е едно - ранното откриване. Затова призовавам: „Хора, ходете на профилактични прегледи, те са създадени да спасяват живот, а не да са досадно задължение и губене на време“.

   

Въпреки че онкологичните заболявания обикновено се развиват тихо и безсимптомно, какъв е първият сигнал, че нещо не е съвсем наред?

Когато бях студент, преди около 30 години, навсякъде се говореше, че хипертонията е тихият убиец. Днес мога да кажа, че онкологичните заболявания водят доста успешно битка за тази титла. Защото в над 80 % от случаите клиничните симптоми се проявяват при вече развита, а нерядко и напреднала болест. Все пак, ако мога да обобщя, най-често това са хронична умора, безпричинно отслабване, отвращение от любима преди това храна. И нещо много важно според мен - появата на нов симптом (болка, гадене, разстройство и др), който се задържа във времето, въпреки опитите за симптоматично лечение, са тревога алармираща да потърсите квалифицирана помощ.
 

  
Визитка

Д-р Манол Славов е началник на Отделение по медицинска онкология 2 в УМБАЛ „Пълмед“ от март 2024г. Има над 10-годишен стаж в областта на медицинската онкология. Завършва висше медицинско образование в МУ Пловдив през 1996г. Последователно работи като реаниматор в ЦСМП, ръководител екип в СПО на МБАЛ Пловдив, медицински съветник във фармацевтична компания, лекар в АИППМП, ординатор, специализант и специалист в Отделение по медицинска онкология на КОЦ Пловдив. Притежава защитени специалности по медицинска онкология и здравен мениджмънт и сертификати за 2-ро ниво на ултрасонография на коремни органи, повърхностни структури и тазови органи.