EN
Back to top hospitalpulmed.bg

ДКЦ "Пълмед" издава сертификат с резултат от количествен тест за антитела за COVID-19

ДКЦ „Пълмед“ предлага на своите пациенти възможност да изследват специфични антитела IgA, IgM и IgG срещy SARS-COV-2 чрез тестове  по CLIA метод - хемилуминeсценция. И трите теста се извършват чрез вземане на венозна кръв, а резултатите се получават в рамките 1 ден.

 

Лабораторията на ДКЦ "Пълмед" издава сертификат с резултата от количествения ви тест за антитела за ковид. Можете да изтеглите документа диртектно от системата ни за Онлайн резултати след въвеждане на индивидуалния ви потребителски номер и парола, които се получават в деня на вземането на проба за изследването.

За да получите сертификат за наличие на антитела, стойностите на антителата срещу SARS-CoV-2 трябва да са доказани чрез количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG и да надхвърлят 150 BAU/ml. 


Документът е със срок на валидност 90 дни и може да се използва като "зелен сертификат" само на територията на България.

Пробовземането за тест за количествено определяне на антитела се осъществява от понеделник до петък в лаборатория по имунология и микробиология от 8:00 до 17:00ч. без предварително записване.


Изследването за количествено определяне на IgA+IgM+IgG антитела представлява хемилуминесцентен имунологичен тест за определяне на специфични анти-S1 и анти-S2 антитела. Тестът е предназначен за идентифициране на антитела, изработени в организма след прекарана COVID-19 инфекция или след поставяне на специфична ваксина, предоставяйки индикация за наличието(количество) и качеството им.

 

Тестът е подходящ да се проведе около 20 дни след преболедуване на инфекцията/поставяне на ваксина.