EN
Back to top hospitalpulmed.bg

в.Златна възраст - Безплатни профилактични прегледи

в.Златна възраст - Безплатни профилактични прегледи в.Златна възраст - Безплатни профилактични прегледи в.Златна възраст - Безплатни профилактични прегледи
в.Златна възраст - Безплатни профилактични прегледи

Клиника по вътрешни болести - Ендокринология
обявява месец Януари 2018 година за месец на отворените врати за безплатни прегледи и консултации.
Прегледите ще се осъществяват в ДКЦ ПЪЛМЕД -приемно- консултативния кабинет по Ендокринология в блок С от 09.00- 15.00 часа.