EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Клинични пътеки

001

"Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза" - над 18 г.

002

"Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза"

003

"Паренхимен мозъчен кръвоизлив" - над 18 г.

004

"Субарахноиден кръвоизлив" - над 18 г.

005

"Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин"

006

"Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация"

007

"Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми+вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми"

009

"Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години"

013

"Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)"

014

"Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС), с продължителна апаратна вентилация"

015

"Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък"

016

"Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация"

017

"Мултипленна склероза" - над 18 г.

018

"Епилепсия и епилептични пристъпи" - над 18 г.

019

"Епилептичен статус" - над 18 г.

021

"Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години" - над 18 г.

023

"Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация"

024

"Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация"

025

"Паркинсонова болест"

026

"Заболявания на горния гастроинтестинален тракт" - над 18 г.

027

"Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност" - над 18 г.

028

"Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт" - над 18 г.

029

"Болест на Крон и улцерозен колит" - над 18 г.

030

"Заболявания на тънкото и дебелото черво" - над 18 г.

031

"Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт" - над 18 г.

033

"Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума" - над 18 г.

034

"Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)" - над 18 г.

036

"Хронични чернодробни заболявания" - над 18 г.

038

"Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания" - над 18 г.

039

"Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация над 18 год."

040.1

"Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен, или двукамерен"

042

"Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации над 18 год."

043

"Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация над 18 год."

044

"Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове над 18 год."

045

"Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно–съдови заболявания" - над 18 г., без кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90

047.1

"Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден"

047.2

"Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и болничен престой до 3 дни"

048

"Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване"

049

"Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално изследване"

050

"Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик"

051

"Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение"

052

"Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация" - над 18 г.

053

"Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация" - над 18 г.

055

"Заболявания на миокарда и перикарда над 18 год."

056

"Ритъмни и проводни нарушения" - над 18 г.

059

"Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик" - над 18 г.

060

"Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик над 18 год."

061

"Остър и обострен хроничен пиелонефрит" - над 18 г.

074

"Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика"

093

"Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст"

095

"Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години"

102

"Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст"

103

"Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст"

104

"Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години"

106

"Заболявания на щитовидната жлеза над 18 год."

114

"Глухота – диагностика и консервативно лечение"

116.1

"Консервативно лечение на световъртеж разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден"

116.2

"Консервативно лечение на световъртеж разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни"

118

"Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчева мембрана"

119

"Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха"

120

"Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците"

121

"Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята"

123

"Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия"

125

"Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносни кухини"

126

"Речева рехабилитация след ларингектомия"

127

"Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода"

128

"Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода"

129

"Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма"

130

"Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми"

141

"Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение"

142.1

"Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гестационна седмица включително"

142.2

"Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително"

143

"Интензивни грижи при бременност с реализиран риск"

144

"Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с."

145

"Нерадикално отстраняване на матката"

146

"Радикално отстраняване на женски полови органи"

147

"Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи"

148

"Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)"

149

"Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи"

150

"Корекции на тазова /перинеалната/ статика и/или на незадържане на урината при жената"

151

"Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход"

152

"Корекции на проходимост и възстановяване на анатомията при жената"

153.1

"Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация"

154

"Интензивно лечение на интраи постпартални усложнения, довели до шок"

155

"Интензивно лечение на интраи постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването"

156

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години" - над 18 г.

158

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години" - над 18 г.

160

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г." - над 18 г.

161

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 г." - над 8 г.

162

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 г." - над 18 г.

163

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 г." - над 8 г.

164

"Оперативни процедури върху апендикс" - над 8 г.

165

"Хирургични интервенции за затваряне на стомах" - над 8 г.

166

"Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство" - над 8 г.

167

"Оперативни процедури при хернии" - над 8 г.

168

"Оперативни процедури при хернии с инкарцерация" - над 8 г.

169

"Конвенционална холецистектомия" - над 8 г.

170

"Лапароскопска холецистектомия" - над 8 г.

171

"Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища" - над 8 г.

173

"Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест" - над 8 г.

175

"Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност" - над 8 г.

176

"Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г." - над 18 г.

178

"Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции" - над 8 г.

179

"Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0" - над 8 г.

180

"Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия" - над 8 г.

181

"Оперативно лечение при остър перитонит"

182

"Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси"

183

"Консервативно лечение при остри коремни заболявания" - над 18 г.

184.1

"Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани" - над 8 г.

184.2

"Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани"

185

"Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени и доброкачествени новообразувания, с намален болничен престой 1 ден"

187

"Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност" - над 8 г.

188

"Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност" - над 8 г.

191

"Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент"

193

"Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)"

194

"Консервативно лечение на съдова недостатъчност" - над 18 г., само за код МКБ-10: I 80.2 и I 80.1

195

"Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност"

196

"Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й"

197

"Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия"

202

"Консервативно поведение при леки и средно -тежки черепно-мозъчни травми"

204

"Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение"

205

"Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции"

215

"Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник"

216

"Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става"

217

"Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност"

218

"Малки оперативни процедури на таза и долния крайник"

219

"Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система"

220

"Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

221

"Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

222

"Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

223

"Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник"

259

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност"

260

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност"

261

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност"

262

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност"

263

"Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията"

264

"Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област"

265

"Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област"

266

"Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости"

269

"Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест"

271

"Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест"

279

"Грижи за здраво новородено дете"

280

"Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца"

286

"Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години" - над 18 г.

288

"Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години" - над 18 г.

290

"Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18 години" - над 18 г.

292

"Токсоалергични реакции при лица под 18 години"

308

"Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст"