EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обяви за работа

Многопрофилна болница за активно лечение "Пълмед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на България, с екип от изявени специалисти и висококвалифицирани служители, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване.
Ако искате да се присъедините към нашия екип, можете да подадете автобиографията си на адрес: hospitalpulmed@bulpharma.bg.

07.01.2020 вторник

Юрисконсулт

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Пълмед“ е част от верига лечебни заведения, функционираши на територията на Република България.Във връзка с разширяване на дейноста УМБАЛ "Пълмед" открива нова позиция за длъжност "Юрисконсулт".... повече...