EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обучение и Специализация

29.11.2023 сряда

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Гастроентерология"

                                                     П Р О Т О К О Л Днес, 29.11.2023г. на основание Заповед № 17-1886/23.10.2023г. на д... повече...

28.11.2023 вторник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Съдова хирургия"

                                                          ... повече...

27.11.2023 понеделник

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Гастроентерология

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Гастроентерология. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар сп... повече...

22.11.2023 сряда

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Съдова хирургия.

  Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Съдова хирургия. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: &b... повече...

15.11.2023 сряда

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Медицинска онкология"

                                                          ... повече...

14.11.2023 вторник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Неврология"

                                                          ... повече...

13.11.2023 понеделник

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Медицинска Онкология

  Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Медицинска Онкология. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: ... повече...

06.11.2023 понеделник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Ушно-Носно-Гърлени болести"

Днес, 02.11.2023г. на основание Заповед № 12-1717/27.09.2023г. на д-р Йордан Пелев, в качеството на управител на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, се проведе конкурс за заемане на едно място за следдипломно обучение на магистър – лекари за „Лекар специализант п... повече...

06.11.2023 понеделник

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Неврология

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Неврология. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализ... повече...

31.10.2023 вторник

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Ушно-Носно-Гърлени Болести.

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ушно-Носно-Гърлени Болести“ – едн... повече...

31.10.2023 вторник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Ревматология"

                                                        П Р О Т О К О Л             Днес, 30.10.202... повече...

24.10.2023 вторник

Конкурс за лекар специализант по Гастроентерология

Конкурс за "Лекар-специализант по Гастроентерология".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането... повече...

18.10.2023 сряда

Конкурс за лекар специализант по Съдова хирургия

Конкурс за "Лекар-специализант по Съдова хирургия".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането н... повече...

06.10.2023 петък

Конкурс за лекар специализант по Медицинска онкология

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Медицинска онкология“ –две ... повече...

02.10.2023 понеделник

Конкурс за"Лекар-специализант по Неврология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология “ –едно място &n... повече...

28.09.2023 четвъртък

Обновяване датата за Конкурса за Лекар-специализант по Ревматология.

Във връзка с обявения конкурс за “Лекар-специализант по Ревматология” към УМБАЛ”Пълмед”ООД за едно свободно място,Ви уведомяваме,за промяна на датата в деня на изпита и събеседването,който ще се проведе на 09.10.2023г от 08.00 часа,вместо на 02.10.2023г  Кандидатите ще бъдат уведомени лично за настъпи... повече...

28.09.2023 четвъртък

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Ревматология.

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ревматология“ – едно място  за Отделение по Ревматология, Ви... повече...

27.09.2023 сряда

Конкурс за"Лекар-специализант по Ушно-Носно-Гърлени Болести".

Конкурс за "Лекар-специализант по Ушно-Носно-Гърлени Болести".  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

29.09.2023 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ревматология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ревматология “ –едн... повече...

23.08.2023 сряда

Обява за специализантски места финансирани от държавата МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера

О Б Я В А     На основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-5/02.08.2023 г. и § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, ... повече...

18.08.2023 петък

Обява за Специализантски места,финансирани от държавата.

Обява за Специализантски места,финансирани от държавата: На основание писмо от РЗИ-Пловдив 19-32/03.08.2023г УМБАЛ"Пълмед"ООД обявява сле... повече...

17.07.2023 понеделник

Конкурс за лекар специализант по Спешна медицина

Конкурс за "Лекар-специализант по Спешна медицина"                         ОБЯВА На основание чл.17 от Наредба№1 от 22.01.2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопа... повече...

14.07.2023 петък

Конкурс за лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение

Конкурс за "Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение"                                              ... повече...

23.05.2023 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Гастроентерология"

  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Гастроентерология“... повече...

05.05.2023 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Медицинска онкология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Медицинска онкология“ –едно място за Отделен... повече...

05.05.2023 петък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност:Кардиология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиология“ – едно място за Отделение... повече...

03.04.2023 понеделник

Конкурс за "Лекар-специализант по Кардиология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиология“ –едно място за Отделение по Кар... повече...

03.04.2023 понеделник

Конкурс за "Лекар-специализант по Акушерство и гинекология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“ – две места за Отд... повече...

16.02.2023 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ревматология"

  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ревматология“ &nda... повече...

16.02.2023 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Медицинска онкология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Медицинска онкология“ –едно място за Отделен... повече...

15.02.2023 сряда

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност:Неврохирургия

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврохирургия“ – две места за Отделение по Неврохирургия, Ви уведомява... повече...

08.02.2023 сряда

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Урология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Урология“ – едно място за Отделение по Урология, Ви уведомяване, че сл... повече...

19.01.2023 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезио... повече...

18.01.2023 сряда

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място за Отделение по Образна диагностика, ... повече...

17.01.2023 вторник

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Съдова хирургия

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Съдова хирургия“ – едно място за Отделение по Съдова хирургия, Ви увед... повече...

11.01.2023 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврохирургия"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврохиру... повече...

10.01.2023 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ендокринология и болести на обмяната

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – две места за Отделение по Ендокринолог... повече...

09.01.2023 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Акушерство и гинекология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“ – три места за Отделение по Акушерство и гинекология... повече...

04.01.2023 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Урология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Урология&... повече...

22.12.2022 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение"

  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение&ldquo... повече...

07.12.2022 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика"

    О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“... повече...

07.12.2022 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Медицинска онкология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Медицинск... повече...

01.12.2022 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ендокринология и болести на обмяната"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ендокрино... повече...

30.11.2022 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Акушерство и гинекология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерств... повече...

18.11.2022 петък

Лекар специализант по Съдова хирургия

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант п... повече...

17.11.2022 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Съдова хирургия"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Съдова хирургия“ –едно място за Отделение по... повече...

02.11.2022 сряда

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ортопедия и травматология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ортопедия и травма... повече...

26.10.2022 сряда

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ушно- Носно- Гърлени болести

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ушно- Носно- Гърлени болести“ – едно м... повече...

25.10.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Гастроентерология"

  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Гастроентерология“ –едно мяст... повече...

24.10.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност:Кардиология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиология“... повече...

13.10.2022 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Урология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Урология“ &n... повече...

03.10.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика,МФД

Във връзка с обявения на основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. и чл.11, ал.1 във връзка с § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализ... повече...

30.09.2022 петък

Заповед за провеждане на конкурс за "Лекар- специализант по Образна диагностика", МФД

З А П О В Е Д На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност &... повече...

30.09.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Хирургия"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

30.09.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ортопедия и травматология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

23.09.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ушно-носно-гърлени болести"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

20.09.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Кардиология"

  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специали... повече...

14.09.2022 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Съдова хирургия"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

12.09.2022 понеделник

Конкурс за "Лекар-специализант по Урология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Урология“ – две места за Отделение по Уролог... повече...

01.09.2022 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика" Място финансирано от държавата

О Б Я В А        На основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. и чл.11, ал.1 във връзка с § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Нар... повече...

17.08.2022 сряда

Обява за МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“,обявява следните свободни специализантски места, финансирани от държавата

  О Б Я В А     На основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. и § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системат... повече...

08.06.2022 сряда

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: УНГ

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ушно-Носно-Гърлени ... повече...

03.05.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Ушно-носно-гърлени болести

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

18.04.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика... повече...

22.03.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Детска гастроентерология"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

22.03.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Детска нефрология"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Педиатрия"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Урология"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Спешна медицина"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

17.03.2022 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Клинична лаборатория

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант Клинична лаборатория&l... повече...

16.03.2022 сряда

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Неврология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: &... повече...

14.03.2022 понеделник

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането... повече...

17.02.2022 четвъртък

Обява за специализантско място по параграф 2

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ПЗР от същата УМБА... повече...

17.02.2022 четвъртък

Обява за специализантско място по параграф 2

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с § 2, ал. 1, ... повече...

15.02.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврология

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ – едно място за О... повече...

15.02.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична лаборатория

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант Клинична лаборатория“ – едно място за Отделение... повече...

15.02.2022 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Гастроентерология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Гастроентрология&ld... повече...

14.02.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Кардиология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиология“... повече...

01.03.2022 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Педиатрия

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Пе... повече...

14.02.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Акушерство и гинекология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ак... повече...

14.02.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Клинична патология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Клинична патология&... повече...

11.01.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Акушерство и гинекология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерств... повече...

01.03.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Педиатрия"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Педиатрия... повече...

11.01.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Кардиология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиолог... повече...

11.01.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Гастроентерология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Гастроент... повече...

11.01.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична патология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Клинична ... повече...

15.11.2021 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Неврология

О Б Я В А   Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ –... повече...

26.10.2021 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Анестезиология и реанимация

О Б Я В А Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“... повече...

19.10.2021 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика... повече...

19.10.2021 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Акушерство и гинекология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинеко... повече...

15.10.2021 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ – едно място за Отделение по Нев... повече...

14.10.2021 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Хирургия

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Хирургия“ – две места за Отделение по Хирургия, Ви уведомяване, че сле... повече...

08.10.2021 петък

Обява „Лекар специализант по Педиатрия“

На основание §27 от  Наредбата за изменение и допълнение   на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява едно свободно работно място финансирано от държавата за 2022г. за заемане на длъжността : ... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – две места за ОАИЛ

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – две места за... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Образна диагностика“

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място за Отделение по О... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“ – две места за Отделение ... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Хирургия“

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Хирургия“ – две места за Отделение п... повече...

01.09.2021 сряда

Допуснати до II етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ревматология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД, конкурс за заемането на длъжността:  „Лекар специализант по Ревматология“ — едно мя... повече...

27.08.2021 петък

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Ендокринология след I етап

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната&ldqu... повече...

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Ендокринология

З А П О В Е Д №  МУ-11/23.07. 2021 г. На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на два броя длъжност „Лекар сп... повече...

23.07.2021 петък

Свободни мяста за лекари-специализанти по специалност: Ендокринология

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – две места з... повече...

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Ревматология

З А П О В Е Д № МУ- 12 /23.07.2021 г. На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специа... повече...

23.07.2021 петък

Свободно място за лекар -специализант по специалност: Ревматология

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ревматология“ – едно място за Отделение по Ревматол... повече...

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

З А П О В Е Д № МУ- 13/ 23.07.2021 г. На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конк... повече...

23.07.2021 петък

Свободно място за лекар -специализант по специалност: Образна диагностика

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място за Отделение по О... повече...

12.05.2021 сряда

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Неврология след I етап

Допуснати след първи етап /преглед на документи/ от конкурса по Неврология в УМБАЛ ПЪЛМЕД за позиция "Лекар-специализант по Неврология" са:   1. Деница Николаева Семова 2. Теодор Георгиев Джоглев... повече...

07.04.2021 сряда

Лекар специализант по Неврология

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ – едно място за Отделение по Не... повече...

07.04.2021 сряда

Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – едно място за ОАИЛ.   Желаещите ... повече...

23.02.2021 вторник

Лекар специализант по Неврохирургия-Първи етап на консурса

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:   „Лекар специализант ... повече...

15.01.2021 петък

Лекар специализант по Неврохирургия

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврохирургия“ – две места за Отделение по неврохирургия. Желаещите могат да кандидатстват по обявена... повече...

12.03.2020 четвъртък

Свободни позиции за специализация

УМБАЛ "Пълмед" обявява следните свободни позиции за специализация:   ... повече...