EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обучение и Специализация

12.05.2021 сряда

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Неврология след I етап

Допуснати след първи етап /преглед на документи/ от конкурса по Неврология в УМБАЛ ПЪЛМЕД за позиция "Лекар-специализант по Неврология" са:   1. Деница Николаева Семова 2. Теодор Георгиев Джоглев... повече...

07.04.2021 сряда

Лекар специализант по Неврология

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ – едно място за Отделение по Не... повече...

07.04.2021 сряда

Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – едно място за ОАИЛ.   Желаещите ... повече...

23.02.2021 вторник

Лекар специализант по Неврохирургия-Първи етап на консурса

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:   „Лекар специализант ... повече...

15.01.2021 петък

Лекар специализант по Неврохирургия

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврохирургия“ – две места за Отделение по неврохирургия. Желаещите могат да кандидатстват по обявена... повече...

12.03.2020 четвъртък

Свободни позиции за специализация

УМБАЛ "Пълмед" обявява следните свободни позиции за специализация:   ... повече...