EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обучение и Специализация

15.11.2021 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Неврология

О Б Я В А   Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ –... повече...

26.10.2021 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Анестезиология и реанимация

О Б Я В А Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“... повече...

19.10.2021 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика... повече...

19.10.2021 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Акушерство и гинекология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинеко... повече...

15.10.2021 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ – едно място за Отделение по Нев... повече...

14.10.2021 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Хирургия

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Хирургия“ – две места за Отделение по Хирургия, Ви уведомяване, че сле... повече...

08.10.2021 петък

Обява „Лекар специализант по Педиатрия“

На основание §27 от  Наредбата за изменение и допълнение   на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява едно свободно работно място финансирано от държавата за 2022г. за заемане на длъжността : ... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – две места за ОАИЛ

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – две места за... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Образна диагностика“

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място за Отделение по О... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“ – две места за Отделение ... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Хирургия“

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Хирургия“ – две места за Отделение п... повече...

01.09.2021 сряда

Допуснати до II етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ревматология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД, конкурс за заемането на длъжността:  „Лекар специализант по Ревматология“ — едно мя... повече...

27.08.2021 петък

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Ендокринология след I етап

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната&ldqu... повече...

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Ендокринология

З А П О В Е Д №  МУ-11/23.07. 2021 г. На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на два броя длъжност „Лекар сп... повече...

23.07.2021 петък

Свободни мяста за лекари-специализанти по специалност: Ендокринология

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – две места з... повече...

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Ревматология

З А П О В Е Д № МУ- 12 /23.07.2021 г. На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специа... повече...

23.07.2021 петък

Свободно място за лекар -специализант по специалност: Ревматология

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ревматология“ – едно място за Отделение по Ревматол... повече...

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

З А П О В Е Д № МУ- 13/ 23.07.2021 г. На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конк... повече...

23.07.2021 петък

Свободно място за лекар -специализант по специалност: Образна диагностика

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място за Отделение по О... повече...

12.05.2021 сряда

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Неврология след I етап

Допуснати след първи етап /преглед на документи/ от конкурса по Неврология в УМБАЛ ПЪЛМЕД за позиция "Лекар-специализант по Неврология" са:   1. Деница Николаева Семова 2. Теодор Георгиев Джоглев... повече...

07.04.2021 сряда

Лекар специализант по Неврология

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ – едно място за Отделение по Не... повече...

07.04.2021 сряда

Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – едно място за ОАИЛ.   Желаещите ... повече...

23.02.2021 вторник

Лекар специализант по Неврохирургия-Първи етап на консурса

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:   „Лекар специализант ... повече...

15.01.2021 петък

Лекар специализант по Неврохирургия

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврохирургия“ – две места за Отделение по неврохирургия. Желаещите могат да кандидатстват по обявена... повече...

12.03.2020 четвъртък

Свободни позиции за специализация

УМБАЛ "Пълмед" обявява следните свободни позиции за специализация:   ... повече...