EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обучение и Специализация

26.06.2024 сряда

Конкурс за лекар специализант по "Кардиология".

                     Конкурс за "Лекар-специализант по Кардиология ".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здраве... повече...

18.06.2024 вторник

Конкурс за лекар специализант по Образна диагностика.

            Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика ".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪ... повече...

30.05.2024 четвъртък

Конкурс за лекар специализант по Хирургия.

                             Конкурс за "Лекар-специализант по Хирургия".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специално... повече...

16.05.2024 четвъртък

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Клинична патология"

                                                 ПРОТОКОЛ Дн... повече...

15.05.2024 сряда

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Клинична лаборатория"

                                                    П Р О Т О К О Л Днес, 15.05.2024г. на основание Заповед № 17-802/05.04.2024г. на д-р Й... повече...

13.05.2024 понеделник

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Клинична лаборатория

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Клинична лаборатория. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар... повече...

13.05.2024 понеделник

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Клинична патология.

Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Клинична патология .     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД... повече...

16.05.2024 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична патология"

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична патология  ".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за з... повече...

08.04.2024 понеделник

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична лаборатория"

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична лаборатория  ".                                                                 &... повече...

01.04.2024 понеделник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Медицинска онкология"

                                                          ... повече...

20.03.2024 сряда

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Ендокринология и болести на обмяната.

  Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Ендокринология и болести на обмяната. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжностт... повече...

20.03.2024 сряда

Обява за Специализантски места,финансирани от държавата.

Обява за Специализантски места,финансирани от държавата.     На основание писмо от РЗИ-Пловдив 15-132-1/13.03.2024г УМБАЛ"Пълмед"ООД обявява следните предложения за места финансирани от държавата: ·         "Л... повече...

15.03.2024 петък

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Медицинска онкология.

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Медицинска онкология. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжност... повече...

27.02.2024 вторник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Кардиология"

Днес, 27.02.2024г. на основание Заповед № 17-300/19.01.2024г. на д-р Йордан Пелев, в качеството на управител на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, се проведе конкурс за заемане на едно място за следдипломно обучение на магистър – лека... повече...

21.02.2024 сряда

Допуснати до Втори етап от конкурса за специализантско място по Кардиология

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Кардиология. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специали... повече...

20.02.2024 вторник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Ортопедия и травматология"

                                                          ... повече...

19.02.2024 понеделник

Допуснати до Втори етап от конкурса за специализантско място по Ортопедия и травматология.

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Ортопедия и травматология . Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: &bdquo... повече...

19.02.2024 понеделник

Конкурс за лекар специализант по Eндокринология и Болести на обмяната

Конкурс за "Лекар-специализант по Ендокринология и болести на обмяната".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява к... повече...

16.02.2024 петък

Конкурс за лекар-специализант по Медицинкска онкология

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Медицинска онкология “ –едн... повече...

25.03.2024 понеделник

Обява за специализантски места финансирани от държавата МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера

О Б Я В А     На основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-1/09.01.2024 г. и § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, ... повече...

19.01.2024 петък

Конкурс за лекар специализант по Кардиология

Конкурс за "Лекар-специализант по Кардиология ".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на д... повече...

16.01.2024 вторник

Конкурс за лекар специализант по "Ортопедия и травматология"

Конкурс за "Лекар-специализант по Ортопедия и травматология ".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за ... повече...

29.11.2023 сряда

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Гастроентерология"

                                                     П Р О Т О К О Л Днес, 29.11.2023г. на основание Заповед № 17-1886/23.10.2023г. на д... повече...

28.11.2023 вторник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Съдова хирургия"

                                                          ... повече...

27.11.2023 понеделник

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Гастроентерология

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Гастроентерология. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар сп... повече...

22.11.2023 сряда

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Съдова хирургия.

  Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Съдова хирургия. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: &b... повече...

15.11.2023 сряда

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Медицинска онкология"

                                                          ... повече...

14.11.2023 вторник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Неврология"

                                                          ... повече...

13.11.2023 понеделник

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Медицинска Онкология

  Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Медицинска Онкология. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: ... повече...

06.11.2023 понеделник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Ушно-Носно-Гърлени болести"

Днес, 02.11.2023г. на основание Заповед № 12-1717/27.09.2023г. на д-р Йордан Пелев, в качеството на управител на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, се проведе конкурс за заемане на едно място за следдипломно обучение на магистър – лекари за „Лекар специализант п... повече...

06.11.2023 понеделник

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Неврология

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Неврология. Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализ... повече...

31.10.2023 вторник

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по Ушно-Носно-Гърлени Болести.

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ушно-Носно-Гърлени Болести“ – едн... повече...

31.10.2023 вторник

Протокол от проведен конкурс за" Лекар-специализант по Ревматология"

                                                        П Р О Т О К О Л             Днес, 30.10.202... повече...

24.10.2023 вторник

Конкурс за лекар специализант по Гастроентерология

Конкурс за "Лекар-специализант по Гастроентерология".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането... повече...

18.10.2023 сряда

Конкурс за лекар специализант по Съдова хирургия

Конкурс за "Лекар-специализант по Съдова хирургия".   О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането н... повече...

06.10.2023 петък

Конкурс за лекар специализант по Медицинска онкология

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Медицинска онкология“ –две ... повече...

02.10.2023 понеделник

Конкурс за"Лекар-специализант по Неврология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология “ –едно място &n... повече...

28.09.2023 четвъртък

Обновяване датата за Конкурса за Лекар-специализант по Ревматология.

Във връзка с обявения конкурс за “Лекар-специализант по Ревматология” към УМБАЛ”Пълмед”ООД за едно свободно място,Ви уведомяваме,за промяна на датата в деня на изпита и събеседването,който ще се проведе на 09.10.2023г от 08.00 часа,вместо на 02.10.2023г  Кандидатите ще бъдат уведомени лично за настъпи... повече...

28.09.2023 четвъртък

Обява-Допуснати до Втори етап от конкурс за специализантско място по специалност:Ревматология.

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ревматология“ – едно място  за Отделение по Ревматология, Ви... повече...

27.09.2023 сряда

Конкурс за"Лекар-специализант по Ушно-Носно-Гърлени Болести".

Конкурс за "Лекар-специализант по Ушно-Носно-Гърлени Болести".  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

29.09.2023 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ревматология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ревматология “ –едн... повече...

23.08.2023 сряда

Обява за специализантски места финансирани от държавата МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера

О Б Я В А     На основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-5/02.08.2023 г. и § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, ... повече...

18.08.2023 петък

Обява за Специализантски места,финансирани от държавата.

Обява за Специализантски места,финансирани от държавата: На основание писмо от РЗИ-Пловдив 19-32/03.08.2023г УМБАЛ"Пълмед"ООД обявява сле... повече...

17.07.2023 понеделник

Конкурс за лекар специализант по Спешна медицина

Конкурс за "Лекар-специализант по Спешна медицина"                         ОБЯВА На основание чл.17 от Наредба№1 от 22.01.2015г за придобиване на специалност в системата на здравеопа... повече...

14.07.2023 петък

Конкурс за лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение

Конкурс за "Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение"                                              ... повече...

23.05.2023 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Гастроентерология"

  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Гастроентерология“... повече...

05.05.2023 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Медицинска онкология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Медицинска онкология“ –едно място за Отделен... повече...

05.05.2023 петък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност:Кардиология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиология“ – едно място за Отделение... повече...

03.04.2023 понеделник

Конкурс за "Лекар-специализант по Кардиология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиология“ –едно място за Отделение по Кар... повече...

03.04.2023 понеделник

Конкурс за "Лекар-специализант по Акушерство и гинекология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“ – две места за Отд... повече...

16.02.2023 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ревматология"

  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ревматология“ &nda... повече...

16.02.2023 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Медицинска онкология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Медицинска онкология“ –едно място за Отделен... повече...

15.02.2023 сряда

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност:Неврохирургия

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврохирургия“ – две места за Отделение по Неврохирургия, Ви уведомява... повече...

08.02.2023 сряда

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Урология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Урология“ – едно място за Отделение по Урология, Ви уведомяване, че сл... повече...

19.01.2023 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезио... повече...

18.01.2023 сряда

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място за Отделение по Образна диагностика, ... повече...

17.01.2023 вторник

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Съдова хирургия

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Съдова хирургия“ – едно място за Отделение по Съдова хирургия, Ви увед... повече...

11.01.2023 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврохирургия"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврохиру... повече...

10.01.2023 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ендокринология и болести на обмяната

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – две места за Отделение по Ендокринолог... повече...

09.01.2023 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Акушерство и гинекология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“ – три места за Отделение по Акушерство и гинекология... повече...

04.01.2023 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Урология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Урология&... повече...

22.12.2022 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение"

  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение&ldquo... повече...

07.12.2022 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика"

    О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“... повече...

07.12.2022 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Медицинска онкология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Медицинск... повече...

01.12.2022 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ендокринология и болести на обмяната"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ендокрино... повече...

30.11.2022 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Акушерство и гинекология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерств... повече...

18.11.2022 петък

Лекар специализант по Съдова хирургия

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант п... повече...

17.11.2022 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Съдова хирургия"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Съдова хирургия“ –едно място за Отделение по... повече...

02.11.2022 сряда

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ортопедия и травматология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ортопедия и травма... повече...

26.10.2022 сряда

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ушно- Носно- Гърлени болести

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ушно- Носно- Гърлени болести“ – едно м... повече...

25.10.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Гастроентерология"

  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Гастроентерология“ –едно мяст... повече...

24.10.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност:Кардиология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиология“... повече...

13.10.2022 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Урология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Урология“ &n... повече...

03.10.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика,МФД

Във връзка с обявения на основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. и чл.11, ал.1 във връзка с § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализ... повече...

30.09.2022 петък

Заповед за провеждане на конкурс за "Лекар- специализант по Образна диагностика", МФД

З А П О В Е Д На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност &... повече...

30.09.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Хирургия"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

30.09.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ортопедия и травматология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

23.09.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Ушно-носно-гърлени болести"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

20.09.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Кардиология"

  О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специали... повече...

14.09.2022 сряда

Конкурс за "Лекар-специализант по Съдова хирургия"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

12.09.2022 понеделник

Конкурс за "Лекар-специализант по Урология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Урология“ – две места за Отделение по Уролог... повече...

01.09.2022 четвъртък

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика" Място финансирано от държавата

О Б Я В А        На основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. и чл.11, ал.1 във връзка с § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Нар... повече...

17.08.2022 сряда

Обява за МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“,обявява следните свободни специализантски места, финансирани от държавата

  О Б Я В А     На основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. и § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системат... повече...

08.06.2022 сряда

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: УНГ

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ушно-Носно-Гърлени ... повече...

03.05.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Ушно-носно-гърлени болести

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:... повече...

18.04.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика... повече...

22.03.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Детска гастроентерология"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

22.03.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Детска нефрология"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Педиатрия"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Урология"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

18.03.2022 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Спешна медицина"

О Б Я В А     На основание § 27 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, о... повече...

17.03.2022 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Клинична лаборатория

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант Клинична лаборатория&l... повече...

16.03.2022 сряда

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Неврология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: &... повече...

14.03.2022 понеделник

Конкурс за "Лекар-специализант по Образна диагностика

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането... повече...

17.02.2022 четвъртък

Обява за специализантско място по параграф 2

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ПЗР от същата УМБА... повече...

17.02.2022 четвъртък

Обява за специализантско място по параграф 2

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с § 2, ал. 1, ... повече...

15.02.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврология

О Б Я В А     На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ – едно място за О... повече...

15.02.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична лаборатория

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант Клинична лаборатория“ – едно място за Отделение... повече...

15.02.2022 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Гастроентерология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Гастроентрология&ld... повече...

14.02.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Кардиология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиология“... повече...

01.03.2022 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Педиатрия

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Пе... повече...

14.02.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Акушерство и гинекология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ак... повече...

14.02.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Клинична патология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Клинична патология&... повече...

11.01.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Акушерство и гинекология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерств... повече...

01.03.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Педиатрия"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Педиатрия... повече...

11.01.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Кардиология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиолог... повече...

11.01.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Гастроентерология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Гастроент... повече...

11.01.2022 вторник

Конкурс за "Лекар-специализант по Клинична патология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Клинична ... повече...

15.11.2021 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Неврология

О Б Я В А   Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ –... повече...

26.10.2021 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Анестезиология и реанимация

О Б Я В А Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“... повече...

19.10.2021 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика... повече...

19.10.2021 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Акушерство и гинекология

О Б Я В А     Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинеко... повече...

15.10.2021 петък

Конкурс за "Лекар-специализант по Неврология"

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ – едно място за Отделение по Нев... повече...

14.10.2021 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Хирургия

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Хирургия“ – две места за Отделение по Хирургия, Ви уведомяване, че сле... повече...

08.10.2021 петък

Обява „Лекар специализант по Педиатрия“

На основание §27 от  Наредбата за изменение и допълнение   на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява едно свободно работно място финансирано от държавата за 2022г. за заемане на длъжността : ... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – две места за ОАИЛ

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – две места за... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Образна диагностика“

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място за Отделение по О... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Акушерство и гинекология“ – две места за Отделение ... повече...

05.10.2021 вторник

Конкурс за „Лекар специализант по Хирургия“

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Хирургия“ – две места за Отделение п... повече...

01.09.2021 сряда

Допуснати до II етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ревматология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД, конкурс за заемането на длъжността:  „Лекар специализант по Ревматология“ — едно мя... повече...

27.08.2021 петък

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Ендокринология след I етап

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната&ldqu... повече...

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Ендокринология

З А П О В Е Д №  МУ-11/23.07. 2021 г. На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на два броя длъжност „Лекар сп... повече...

23.07.2021 петък

Свободни мяста за лекари-специализанти по специалност: Ендокринология

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – две места з... повече...

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Ревматология

З А П О В Е Д № МУ- 12 /23.07.2021 г. На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конкурс за заемане на един брой длъжност „Лекар специа... повече...

23.07.2021 петък

Свободно място за лекар -специализант по специалност: Ревматология

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Ревматология“ – едно място за Отделение по Ревматол... повече...

23.07.2021 петък

Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика

З А П О В Е Д № МУ- 13/ 23.07.2021 г. На основание чл. 94 от Кодекса на труда  и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „ПЪЛМЕД” ООД и обявения конк... повече...

23.07.2021 петък

Свободно място за лекар -специализант по специалност: Образна диагностика

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място за Отделение по О... повече...

12.05.2021 сряда

Класирани в конкурса за Лекар-специализант по Неврология след I етап

Допуснати след първи етап /преглед на документи/ от конкурса по Неврология в УМБАЛ ПЪЛМЕД за позиция "Лекар-специализант по Неврология" са:   1. Деница Николаева Семова 2. Теодор Георгиев Джоглев... повече...

07.04.2021 сряда

Лекар специализант по Неврология

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврология“ – едно място за Отделение по Не... повече...

07.04.2021 сряда

Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – едно място за ОАИЛ.   Желаещите ... повече...

23.02.2021 вторник

Лекар специализант по Неврохирургия-Първи етап на консурса

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:   „Лекар специализант ... повече...

15.01.2021 петък

Лекар специализант по Неврохирургия

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Неврохирургия“ – две места за Отделение по неврохирургия. Желаещите могат да кандидатстват по обявена... повече...

12.03.2020 четвъртък

Свободни позиции за специализация

УМБАЛ "Пълмед" обявява следните свободни позиции за специализация:   ... повече...