СПЕШНА ПОМОЩ 032 607 369
EN
VIP профилактика Online Резултати
Back to top hospitalpulmed.bg

ДКЦ "Пълмед"

ДКЦ ДКЦ ДКЦ
ДКЦ

ДКЦ "Пълмед" е част от болничния комплекс на УМБАЛ "Пълмед".
На територията му функционират 60 кабинета, в които практикуват 10 общопрактикуващи лекари и 40 лекари от различни специалности в доболничната помощ:


- Кардиология
- Детска кардиология
- Хирургия
- Ортопедия и Травматология
- Неврология
- Ревматология
- Педиатрия
- Офталмология
- Психиатрия
- Оториноларингология
- Акушерство и гинекология
- Гастроентерология
- Кожно-венерически болести
- Ендокринология
- Имунология
- Урология 

- Неврохирургия                                                                                          

ДКЦ "Пълмед" разполага с: