EN
Back to top hospitalpulmed.bg

ДКЦ "Пълмед"

ДКЦ ДКЦ ДКЦ
ДКЦ

ДКЦ "Пълмед" е част от болничния комплекс на УМБАЛ "Пълмед" и осигурява високоспециализирана извънболнична помощ.
На територията му функционират 60 кабинета, в които практикуват 10 общопрактикуващи лекари и 40 лекари от различни специалности :


- Кардиология

- Детска кардиология

- Хирургия

- Ортопедия и Травматология

- Неврология

- Ревматология

- Педиатрия

- Офталмология

- Психиатрия

- Оториноларингология

- Акушерство и гинекология

- Гастроентерология

- Кожно-венерически болести

- Ендокринология

- Съдова хирургия

- Урология 

- Неврохирургия   

- Медицинска Онкология 

- ЛЧХ

- Нефрология

- Алергология

- Пулмология

- Детска пулмология

- Клинична хематология

- Детска ендокринология

- Неонатология   

                                                                                

ДКЦ "Пълмед" разполага с:ДКЦ "Пълмед" разполага с отлична материална база , модерна апаратура и оборудване , позволяващи осъществяване на :

- Аудиометрия

- Ехокардиография

- Трансезофагиална ехокардиография

- 24 часа ЕКГ холтер

- Велоергометрия

- Електроенцефалография /ЕЕГ/

- Електромиография / ЕМГ/

- Функционално изледване на дишането

- Ехо доплер на съдовете

- Ендоскопски диагностични и лечебни процедури

- Полисомнография - изследване на сънна апнея


ДКЦ " Пълмед " има сключен договор с НЗОК