EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Д-р Спас Господинов

Отделение по Хирургия
Лекар-специалист
Хирургия

Завършва ВМИ-гр. Пловдив 1994г, с придобита специалност по хирургия от 2008г.
Работи като ординатор в І-ва градска болница, МБАЛ ”Пловдив” АД.
Притежава сертификат за лапароскопска /миниинвазивна/ хирургия, свидетелство за професионална квалификация „Абдоминална доплер ехография”- второ ниво.

График за прием


Етаж Кабинет № График Прием Запази час
Етаж 4 Блок Б checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Отделение по Ортопедия и Травматология

Ортопедия и Травматология

Отделение по Кардиология с инвазивна кардиология

Клиника по Кардиология