EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Д-р Марин Шопов

Отделение по Ортопедия и Травматология
Лекар-специалист
Ортопедия и травматология

Завършва Медицински университет  - Пловдив през 2006 година в специалност „Медицина“, професионална квалификация „Магистър-Лекар“. През 2014 година придобива специалност „Ортопед - травматолог“, след успешно завършена специализация. През годините постоянно се развива в областта, в която е избрал да работи. Завършва няколко курса за допълнителна квалификация

Допълнителна квалификация:

  • „I курс по раменно ендопротезиране с международно участие на българската ортопедична и травматологична асоциация“ в Медицински университет  - Пловдив.
  • „Балонна кифопластика“ в JOLINE, Виена.
  • „Ендопротезиране на тазобедрена става“ в AOTRAUMA, София.
  • „Ендопротезиране на тазобедрена става“ в Медицински университет  - Плевен.
  • „Първично ендопротезиране на колянна става“ в Медицински университет  - Плевен.

Работа:

В продължение на 5 години работи в ЦСМП – гр. Пловдив.

От 2013 година до настоящия момент работи като хирург, ортопед – травматолог в УМБАЛ „Свети Георги“.

График за прием


Етаж Кабинет № График Прием Запази час
Етаж 4 Блок ДКЦ Вторник:
08:00-13:00
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Отделение по Ортопедия и Травматология

Ортопедия и Травматология

Отделение по Кардиология с инвазивна кардиология

Клиника по Кардиология