EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Д-р Венцеслава Илиева

Отделение по Неонатология
Лекар-специалист
Детски болести
Неонатология

През 2003г. завършва медицина в МУ-Плевен. През 2013г. придобива специалност по Детски болести. От 2006г.-2017г. работи в Неонатологично отделение на МБАЛ" Д-р Тота Венкова"- Габрово. От 2017г. до настоящия момент работи като неонатолог в Отделение по Акушерство и гинекология на УМБАЛ"Пълмед"- гр.Пловдив. Има 13 годишен опит в Неонатологията- първична реанимация на новородени, интензивна терапия на рискови новородени с ниско тегло при раждане, недоносени новородени, приложение на сърфактант. Проведени курсове за следдипломно обучение през 2007г. и 2016г. по Първична реанимация на новородени и интензивно лечение. От 2015г.-2017г. амбулаторна практика като консултант-педиатър в ДКЦ-1- гр. Габрово.

График за прием


Етаж Кабинет № График Прием Запази час
- - not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Отделение по Ортопедия и Травматология

Ортопедия и Травматология

Отделение по Кардиология с инвазивна кардиология

Клиника по Кардиология