EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Доц. д-р Боян Владимиров

Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
Лекар-специалист
Лицево - челюстна хирургия

Доц. Боян Владимиров, дм, е специалист по лицево-челюстна хирургия. Образование Завършва стоматология през 2001 г. , и медицина - през 2014 г. От 2002 до 2007 разработва дисертационен труд и придобива образователната и научна степен “доктор”. През 2018 - 2019 г. завършва магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Допълнителни квалификации – едномесечен студентски обмен в Факултет по дентална медицина Харвард, Бостън, 2000 г. – едномесечна стипендия на Европейска асоциация по кранио-максило-фациална хирургия в Клиника по орална лицево-челюстна хирургия, Гьотинген, Германия, 2004 г. – четримесечен престой като гост-доктор със стипендия на датското правителство в Клиника по лицево-челюстна хирургия, болница Глоструп, Дания, 2006 - 2007 г. – едногодишна имплантологична специализация ITI в педиатрична болница за рехабилитация (Bloorview) и педиатрична болница за активно лечение (Hospital for Sick Children), Торонто, Канада, 2008 - 2009 г. – двумесечна стипендия АО по онкологична и реконструктивна хирургия на глава и шия, Continuum Cancer Center, Ню Йорк, САЩ, 2013 г. – едногодишна клинична специализация по онкологична и реконструктивна хирургия на глава и шия / лицево-челюстна хирургия, Клиника по лицевочелюстна хирургия, Университетска болница Кралица Елизабет, Глазгоу, Великобритания, 2014 - 2015 г. Биография: След завършване на стоматология, в продължение на 16 г. доц. Владимиров работи първо като докторант, а от 2007 г. и като ординатор към Клиника по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ Св. Георги. От 2007 г. до момента е преподавател към Катедрата по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет - Пловдив

График за прием


Етаж Кабинет № График Прием Запази час
Сутерен Блок Б Понеделник :
13:30-15:30
not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Отделение по Ортопедия и Травматология

Ортопедия и Травматология

Отделение по Кардиология с инвазивна кардиология

Клиника по Кардиология

Новини