EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Ортопедична ЛККОртопедична ЛКК

График за прием


Етаж Кабинет № График Прием Запази час
Сутерен Блок Б Всеки ден:
14:00-15:00
checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Отделение по Ортопедия и Травматология

Ортопедия и Травматология

Отделение по Кардиология с инвазивна кардиология

Клиника по Кардиология