Отделение по Кардиология с инвазивна кардиология

  Кардиология Пълмед отвори врати през м. Юли 2009г.

 

Отделението по Кардиология е модерно и високо технологично оборудвано звено осигуряващо диагностична и лечебна дейност със специализация в областта на интервенционалното лечение на сърдечни и периферни съдови заболявания.Покрива всички критерии за трето ниво.
Отделението разполага с 36 легла , от който 7 в Сектор за интензивна терапия и реанимация,. На болният е осигурен достъп до кабелен интернет, сателитна телевизия , централна климатизация.

 

Функционалната диагностика осигурява пълен набор лабораторни изследвания -Електрокардиография, Трансторакална ехокардиография, Трансезофагиална ехокардиогафия, Стрес ехокардиография,Компютърна аксиална томография,Ядрено магнитен резонанс.

 

Секторът за инвазивна  рентгенова диагностика е оборудван с 2 нови ангиографски апарата на фирма “Simens”. Тук се извършват високо специализирани изследвания и интервенционални процедури: Селективна коронарна ангиография, Лява вентрикулография, Аортография, Имплантиране на интракоронарни и периферни  стентове, Дясна сърдечна катетеризация, Оксиметрия, Пулмоангиография, Каротидна ангиопластика, Периферна ангиопластика, Ангиопластика на венозни графтове, Перикардна пункция ,Имплантация на кава филтър, Реновазография, Имплантация на временни и постоянни електрокардиостимулатори, Поставяне на интрааортна балона помпа, Емболизация на коронарни фустули, Предоперативна емболизация на тумори, Алкохолна аблация.

 

Пациентите в тежко състояние се настаняват в сектор за интензивна терапия и реанимация с 7 легла, където е осигурен 24 часово мониторинг на инвазивни и неинвазивни жизнени параметри, възможност за продължителна механична вентилация, имплантация на интрааортна балонна помпа, временна и постоянна електрокардио стимулация.

 

Екипът на Отделението по Кардиология е съставен от 9 кардолози,от които 4 са със сертификация по Инвазивна Кардиологияи Ехокардиография на експертно ниво.Отделението е базаза специализация по Кардиология.

 

Приемен кабинет 032 607 347
Дежурен лекар 032 607 325        


Пакет за профилактика и диагностика в ДКЦ "Пълмед" "Кардиология"


За връзка с медицинския секретар на отделението, тел.: 0895555526, при следното работно време:

От 08:00 до 10:00ч.

От 10:15 до 12:00ч.

От 12:30 до 15:30ч.

 

Информация за лежащоболни пациенти се получава от лекуващия лекар.