Отделение по Детски болести

Детското отделение на УМБАЛ "Пълмед" функционира от 2009г. 
Отделението разполага с 38 легла, разположени в стаи с централна климатизация и самостоятелни санитарни възли ,съвременна апаратура /ЕКГ монитори, перфузори, инхалатор, спирометър, пулсоксиметър и др. съгласно стандарта / 


Отделението разполага с екип от доказани професионалисти в областта на диагностичното уточняване и лечение на заболявания на респираторната система,гастроинтерстиналния тракт, пикочо-полова система,алергични болести и др. на деца от 0 до 18 години.

Отделението разполага с кабинет по детски болести оборудван с УЗД апарат. Тук се извършват първични прегледи на болни деца , назначават се изследвания , консултации с други специалисти за своевременна диагностика , лечение , проследяване до пълно възстановяване на болното дете или при необходимост насочване за диагностично уточняване в детски стационар.

Отделението поддържа добри професионални контакти с детските стационари в града и в страната.  

 

Пакети за профилактика и диагностика в ДКЦ "Пълмед":

Пакет "За новоприети деца в детски градини и ясли"

Пакет "Профилактика при деца в предучилищна възраст"

Пакет "Профилактика при деца от 7-18 години"

 

В УМБАЛ "Пълмед" функционира целодневен Детски неотложен кабинет, който работи от понеделник до неделя от 8:00 до 20:00ч. Повече информация вижте ТУК

 

За връзка с медицинския секретар на отделението, тел.: 0893333753, при следното работно време:

От 08:00 до 10:00ч.

От 10:15 до 12:00ч.

От 12:30 до 15:30ч.

 

Информация за лежащоболни пациенти се получава от лекуващия лекар.