Отделение по Детски болести

Детското отделение на УМБАЛ "Пълмед" функционира от 2009г. 
Отделението разполага с 44 легла, разположени в стаи с централна климатизация и самостоятелни санитарни възли ,съвременна апаратура / ЕКГ монитори,перфузори,инхалатор,спирометър, пулсоксиметър и др. съгласно стандарта / 


Отделението разполага с екип от доказани професионалисти в областта на диагностичното уточняване и лечение на заболявания на респираторната система,гастроинтерстиналния тракт, пикочо-полова система,алергични болести и др. на деца от 0 до 18 години.

Отделението разполага с кабинет по детски болести оборудван с УЗД апарат. Тук се извършват първични прегледи на болни деца , назначават се изследвания , консултации с други специалисти за своевременна диагностика , лечение , проследяване до пълно възстановяване на болното дете или при необходимост насочване за диагностично уточняване в детски стационар.

Отделението поддържа добри професионални контакти с детските стационари в града и в страната.