Отделение по Гастроентерология

Отделението е специализирано за лечение на всички заболявания на храносмилателната система.  Осигурена е  денонощна  помощ  при всички  спешни  и неотложни   състояния в  гастроентерологията . В него  работят  високо квалифицирани   лекари с призната  специалност по гастроентерология и вътрешни болести, база е за практическо обучение по специалността гастроентерология, 2  лекари –ординатори.


За болните се грижат 12  медицински сестри.

 Старшата медицинска сестра на отделението е с образователна и квалификационна степен „бакалавър по управление на здравните грижи” 

Санитарно-хигиенното обслужване на лечебно-диагностичната и терапевтична дейност на отделението по гастроентерология се осъществява от 9 санитари.

Ежедневната документация, кореспонденция, информационно обслужване и други   се осъществяват от 3 технически сътрудници


             В отделението  се извършват:   

 

 

Пакет за профилактика и диагностика в ДКЦ "Пълмед" "Гастроентерология"