Отделение по Неврология

Неврологичното отделение на УМБАЛ "Пълмед" се намира на 1 етаж, корпус А. В него се извършва профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на всички заболявания на централната и периферната нервна система.

Отделението разполага с 56 легла,разположени в 18 стаи.

Хоспитализацията на пациентите се осъществява денонощно по клинични пътеки,платени пакети, доброволни здравноосигурителни фондове. Отделението има готовност за провеждане на най-съвременното лечение на мозъчен инсулт с тромболиза.

Кабинетът за функционална диагностика е оборудван с последно поколение апаратура за:
Електромиография /ЕМГ/, Елекроенцефалография /ЕЕГ/ и Доплер на съдове.

Отделението по Нервни болести е регистрирано с второ ниво на компетентност по медицинските стандарти за специалността. Приемат се болни за диагностика и лечение по следните клинични пътеки /КП/:
 
- КП №50- Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза;
- КП №51-  Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза;
- КП №52-  Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив;
- КП №53-  Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив; 
- КП №54-  Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия / Гилен- Баре/;
- КП №56-  Диагностика и лечение на болести на черепно- мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми;
- КП №60-  Диагностика и лечение на невро- мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък;
- КП №61-  Диагностика и лечение на мултиплена склероза;
- КП №62-  Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи;
- КП №63- Лечение на епилептичен статус;
- КП №64-  Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми;
- КП №67-  Диагностика и лечение на Паркинсонова болест;
- КП №113.1, №113.2-  Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип;
- КП №208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно- мозъчни травми;


 Пакет за профилактика и диагностика в ДКЦ "Пълмед" "Неврология"