Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) е разположено на първи етаж от Блок Б на УМБАЛ "Пълмед" в непосредствена близост до операционния блок. ОАИЛ осигурява спешни и планови екипи за дванадесет операционни зали и зала за интензивно лечение с осем реанимационни легла . В ОАИЛ се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции (оперирани или неоперирани ), независимо от характера на основното им заболяване. В ОАИЛ се заместват функциите на органи или системи декомперсирали в хода на лечението на основното заболяване . Използват се техники на Изкуствена Белодробна Вентилация , Хемофилтрация , управление на хемодинамиката , заместване на загуби , мозъчна проекция и интензивна терапия на остро настъпили заболявания и усложнения .
Контрол на острата и хронична болка .

Всички операционни зали са оборудвани с централна газова и вакуумна инсталация; анестезиологични апарати и хемодинамични монитори. Към централния операционен блок функционира и зала за възстановяване след анестезия.
В УМБАЛ "Пълмед" се използват всички съвременни методи за анестезия, което позволява извършването на разнообразна хирургична дейност. Анестизиологичния екип осигоряват продължително обезболяване при нормално раждане през епидурален катетър.
Локорегинални анестезии / спинален и епидурален метод при оперативни интервенции на долни крайници, тазово дъно и др. Използват се техники за проводна анестезия при операции на горен крайник и глезен . Всички тези високо специализирани техники осигуряват нисък преоперативен риск и избягване на общата анестизия , като същевременно комфорта и спокойствието по време на операцията се модулират медикаментозно . След оценка на Вашия здравен статус и предстоящата операция , ще Ви предложим най-безопасният и комфортен метод на обезболяване.

 

За връзка с медицинския секретар на отделението, тел.: 0896666529, при следното работно време:

От 08:00 до 10:00ч.

От 10:15 до 12:00ч.

От 12:30 до 15:30ч.

 

Информация за лежащоболни пациенти се получава от лекуващия лекар.