Отделение по Клинична лаборатория

УМБАЛ Пълмед, разполага с Клиничната лаборатория която е оборудвана с високоспециализирана и модерна медицинска апаратура, позволяваща за кратко време получаването на точни и качествени резултати.

Разположена е в топлата връзка между Блок Б и Блок С на болницата.

Извършва пълен набор от хематологични и биохимични изследвания, изследване на биохимични показатели,ПКК,   коагулация, хормони, туморни маркери, кръвно-газов анализ, урини и др.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана, чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.