Отделение по Неонатология

Отделението по Неонатология е разположено на втори етаж, съвместно с Отделение по акушерство и гинекология. Родилните и операционните зали за извършване на цезарево сечение са разположени на един етаж и са в непосредствена близост с неонатологичната структура. 

 

Неонатологично отделение на УМБАЛ „Пълмед“ е сертифицирано с III-то най-високо ниво на компетентност и разполага с 30 легла, разпределени в съответните структури.

 

Сектор за физиологични грижи

Разполага с 18 легла, разкрити на децентрализиран принцип, като е подсигурена достатъчна площ за всяка единица майка-дете.

 

В структурата се полагат грижи за новородените деца като се стимулира непрекъснатият 24-часов контакт между майка и дете, под контрола на специалисти, осъществяват се беседи и практически съвети на родителите относно начина на отглеждане, техника на кърмене и всекидневно се дава информация на достъпен език за здравословното състояние на бебето. 

 

Приоритет на целия персонал е стимулиране на естественото хранене на новороденото – най-добрият избор за качественото развитие на детето.

 

Налична е млечна кухня с необходимите помещения, квадратура и оборудване.

 

В сектора са разположени пациентски стаи за здрави новородени деца, в които се осъществява:

-активно участие на лекари медицински сестри и акушерки в грижите за новородените в присъствие на техните майки

-ранно закърмване, ежедневно информиране и помощ на майките за кърмене чрез сертифицирани консултанти по кърмене- лекари и акушерки от НОО

-ежедневен тоалет и обгрижване на бебетата.

 

 

Сектор за интензивни грижи

Разполага с 6 интензивни единици и е разположен в пряка връзка с  АГ структурите. В  интензивния сектор се приемат:

-новородени - недоносени- с ниско и екстремно ниско тегло с дихателна недостатъчност, изискващи апаратна вентилация,сърфактант терапия, неинвазивна вентилация,комплексна интензивна терапия.

-новородени – доносени и деца с интраутеринна хипотрофия,изискващи интензивни грижи и лечение поради различна патология,проявена в перинаталния период.

 

Оборудването е съобразено с изискванията на Медицински стандарт по Неонатология. За всяко интензивно легло е осигурен инкубатор и дихателен апарат, перфузор и монитор. Оборудвани са с централна газова инсталация и централна вакуум - аспирация.

 

Инсталирана е мониторна система, позволяваща проследяване на жизнените показатели на всеки пациент в ИС.

 

Към Отделението функционира и:

1. “Кенгуру“ стая- свързана, осигуряваща възможност на родителите за пряк емоционален контакт в хода на интензивното лечение на детето им.

2.Изолатор- позволява приемане и лечение на деца до 28 дневна възраст след изписването им.

3. Стая за изписване на бебетата- оборудвана в модернистичен стил, което е от съществено значение , тъй като това е един от най-щастливите моменти в живота на младите семейства, както и радост  и удовлетворение за екипа.

4. Кабинет за Детска консултация- в него работят високоспециализирани неонатолози и педиатри, в тясна колаборация  с АГ  и други специалисти.