Отделение по Образна диагностика

Отделението по Образна диагностика към ДКЦ  “Пълмед“ е разположено в блок “А“, приземен етаж

Предметът на дейност на Отделението е осъществяване на  високоспециализирана образна диагностика на хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

Отделението за образна диагностика разполага с отлична материално-техническа база, отговаряща на хигиенните норми и изисквания в страната. Устройството и структурата на отделението са съобразени с наличните апаратни комплекси, осигуряващи конвенционални и специализирани рентгенови изследвания и включват: кабинети за рентгенография и рентгеноскопия; кабинет за компютърна томография; кабинет за ехография кабинет за мамография, кабинет за ядрено-магнитен резонанс.

 

ОБОРУДВАНЕ

·рентгенова уредба за графични и скопични изследвания

·мобилнарентгенова уредба за графични изследвания

·компютърен аксиален томограф – 16-срезов

·ядрено-магнитен резонанс 1,5Т

 

Тази апаратура позволява да се осъществява основни раздели дейност:

·Урогенитална образна диагностика;

·Образна диагностика на храносмилателната система;

·Мускуло - скелетна образна диагностика;

·Торакална образна диагностика;

·Сърдечно-съдова образна диагностика;

·Педиатрична образна диагностика;

·Лицево-челюстна образна диагностика;

·Образна диагностика на млечната жлеза;

·Образна диагностика на спешните състояния.

 

При извършване на контрастно изследване - компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс, се изисква предварително изследване на урея и креатинин.