Отделение по Клинична имунология

Лабораторията по клинична имунология е оборудвана с най-съвременна апаратура за определяне на  автоантитела и антитела срещу инфекциозни причинители, което позволява точното и бързото / до 24 часа/ им диагностициране. Определят се и фактори на хуморалния имунитет. Дейността е сертифицирана е  от Българска асоциация по клинична имунология.