Отделение по Медицинска онкология

Отделението по Медицинска онкология в Университетска болница "Пълмед" е съвременно оборудвано, според наложените високи стандарти на здравното заведение. То разполага с 22 легла и осигурява възможност болните да бъдат придружавани в хода на лечението от своите близки.


Медицинският екип е високо квалифициран и мотивиран в работата си.

Лечението на солидни тумори на млечната жлеза, бял дроб, на дебелото черво, на панкреаса, на пикочния мехур, на мъжката и женска полова система, на глава и шия  ЦНС и др. се провежда в съответствие с приетите терапевтични схеми в света и международни медицински стандарти, като се използват всички утвърдени в онкологията медикаменти.

Поддържане на добро качество на живот на онкологично болните във всеки етап от лечението е в основата на провежданото лечение. За осигуряването му в отделението се извършват допълнителни медицински грижи към пациентите, така, че те да се чувстват комфортно, при минимален психически стрес и с максимално и своевременно повлияване на страничните негативни ефекти от химиотерапията.

Изграждането на доверие между пациента и медицинския екип е гаранцията за лечебния успех. Посланието на медицинския екип към пациентите е, че в негово лице те винаги имат своите най- верни поддръжници. Нашите пациенти могат да разчитат на медицински грижи в отделението не само в периода на активното си лечение, но и на всеки етап от борбата им с рака.

Нашата цел е да направим отделението по медицинска онкология в болница "Пълмед" място, където високите медицински стандарти приложени в комфортна лечебна обстановка изпълнена с доверие между пациенти и медицински професионалисти,  ще го превърнат в място където ракът е лечим.
Пациентите в отделението се лекуват по клинична пътека N:240.0 ; 241.1 и 241.2 в стационар и по амбулаторни процедури .

За контакт с отделението : 0895555180