Спешно Отделение

СПЕШНО ПРИЕМНО ОТДЕЛЕНИЕ НА УМБАЛ“ПЪЛМЕД“ е акредитирано със второ ниво на компетентност.

Разположено е в приземния етаж на Блок А на УМБАЛ „ПЪЛМЕД”. Има добре изразена комуникативна връзка с всички клинични звена. Осигурен е  удобен достъп за линейки на Спешна помощ и за всички пациенти със собствен транспорт. Разполага с условия за трудно подвижни пациенти.

 

В отделението се извършва прием, медицински триаж  ,стабилизация , диагностика , лечение  и консултации на спешни пациенти , при необходимост и хоспитализация в стационарните звена на УМБАЛ „ПЪЛМЕД“.

Основните медицински дейности са насочени към диагностика и лечение на остро настъпили,животозастрашаващи състояния,поддъране на виталните функции на организма и предотвратяване на тежки увреждания на органи ,системи и смърт.

Всички пациенти извън категорията „Спешни", заплащат за предоставените им  медицински услуги според установения ценоразпис на болничното заведение.

Цялостната дейност на отделението е съобразена с медицински стандарт „Спешна медицина“ и правилата за добра медицинска практика.

СПО разполага с квалифициран екип от специалисти , осигуряващ 24 часово обслужване на спешно болни пациенти/български и чуждестранни граждани/.