Отделение по Клинична патология

Отделението по Клинична патология се намира на ниво 0 в блок Б до микробиологична лаборатория на УМБАЛ Пълмед.

Отделението има следната структура:

1. Хистологична лаборатория
2. Цитологична лаборатория
3. Секционна зала
4. Хистотека

В отделението се извършват всички хистологични и инструментални биопсии, като хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от заболявания:

- хирургични
- гинекологични
- гастроентерологични
- дерматологични
- нервно-мускулни и мозъчни