Отделение по Ревматология

 

Клиниката по ревматология е позиционирана в блок Д, 2-ри етаж на комплекса, притежава удобни достъпи за пациентите през централния вход и за трудно подвижни пациенти –през партерния етаж с асансьор до клиниката. Клиниката е сертифицирана за 3-то ниво на компетентност в ревматологичната помощ, изпълнител на клинични пътеки 89.1, 90.0 и 90.1и амбулаторна процедура 42 по договор с НЗОК.

 

Амбулаторните кабинети за прегледи и ДКБ –кабинетите са на 1-етаж в същата сграда (№ 9-10-11) в непосредствена близост с кабинета за изследване на костна минерална плътност (№12).

 

Клиниката разполага с 50 болнични легла ситуирани в стаи с 3 легла, всяка със собствен санитарен възел. Допълнително е наличен инфузионен център с 6 легла за вливания на биологични средства в условията на дневен стационар.

Ръководител клиника е д-р Любомир Сапунджиев –дм, дисертационен труд върху вътреставните терапии при остеоартроза и допълнителни специализации по ставна ехография и манипулации под ехографски контрол, DXA –диагностика на остепорозата и вътрешни болести.

Лекарският екип от 10 лекари включва: 3-ма сертифицирани ревматолога: д-р Таня Сапунджиева -дм, сертифициран преподавател по ставна ехография, д-р Станислава Трайкова и д-р Сибелджан Сали и старши специализантите по ревматология –д-р Мерал Ариф, д-р Сахер Раиф, д-р Бояна Чафадарова, д-р Костадин Савов и д-р Лиляна Янева.

 

Лечението (спиране на прогресията и репарация на настъпилите промени) при остеоартроза (ОА) е комплексен процес насочен към:

1)      Подобряване качествата на костта (субхондрална пластина) да носи натоварване –оптимална витамин Д суплементация, антирезорбтивни медикаменти (бифосфонати) и медикаменти със смесен или стимулиращ остеонегенезата ефект (денузумаб, терипаратид).

 

2)      Подобряване биомеханиката на ставата – корекция на BMI, корекция на ъглите на натоварване и балансиране тонуса на ключовите мускулни групи стабилизиращи и извършващи движенията в ставата (ортези, физиопроцедури –електростимулация/ЛФК).

 

3)      Осигуряване на комфорт при движенията в ставата –в пряка връзка с точка 2, обезболяване с медикаменти с локално и системно приложение, физиопроцедури, лубриканти.

 

4)      Репарация на настъпили промени в ставния хрущял, ставната капсула, връзките и лигаментите на ставата – подбиране на курсове с хиалуронови киселини с различна молекулна маса (вискосуплементация/вискоиндукция) за репарация на хрущяла, лечение с богата на тромбоцити плазма (увреди на връзки, менисци, лигаменти), лечение с мезенхимни стволови клетки (хрущялни и лигаментарни увреди).

 

Опитът е показал, че колкото и добра де е дадена методика (мезенхимни стволови клетки), игнорирането на останалите стъпки/мерки касаещи субхондралната кост, биомеханика, хрущял и връзки –не дава добри резултати.

Ето защо комплексния подход базиран на индивидуалните особенности на конкретния пациент е най правилния.

При нас в Ревматологията на УМБАЛ „Пълмед –разполагаме с най-добрите апарати за: 

 

За връзка с медицинския секретар на отделението, тел.: 0893817748, при следното работно време:

От 08:00 до 10:00ч.

От 10:15 до 12:00ч.

От 12:30 до 15:30ч.

 

Информация за лежащоболни пациенти се получава от лекуващия лекар.