Трансфузионна хематология

Лабораторията по Трансфузионна хематология е създадена в структурата на ДКЦ"Пълмед"ЕООД през 2016г. Тя функционира съгласно Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и медицински стандарт "Трансфузионна хематология, както и съгласно всички останали подзаконови нормативни актове."

В лаборатория по Трансфузионна хематология на ДКЦ "Пълмед" ЕООД се извършва имунохематологичната диагностика, която представлява съвкупност от изследвания, целящи определяне на кръвногруповата характеристика на кръвта:

-определяне на антигени на кръвните клетки 

-доказване на антитела, специфично насочени към антигени на кръвните клетки 

-изследване на реакциите между антигените на кръвните клетки и специфичните им антитела   

- изследване на родилки и новородени бебета за наличие на антитела

Лабораторията има сключен договор с НЗОК!