Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория е оборудвана с високоспециализирана и модерна медицинска апаратура,позволяваща за кратко време получаването на точни и качествени резултати.

Извършва пълен набор от хематологични и биохимични изследвания,изследване на коагулация,хормони,туморни маркери,кръвно-газов анализ,урини и др.Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.