Лаборатория по микробиология

Лабораторията разполага с модерна апаратура и консумативи с най-високо качество.
Обслужват се пациенти на болницата и пациенти на медицинския център, с направление, от доброволните здравноосигурителни фондове и самонасочили се пациенти.
Лабораторията допринася за подобряване на здравето и качеството на живот на пациента чрез способите на добрата лабораторна практика.
Микробиологичната диагностика установява микробния причинител и подходящия за него антибиотик.
Използват се класически методи за изолация на бактериите чрез посявки, микроскопиране, имунологични методи, както и бързи тестове за установяване на причинителя директно в клиничния материал.

В лабораторията се правят изследвания на :
• секрети – гърлени, носни, очни, ушни, раневи, от генитална система /вагинални, уретрални, простатни, еякулат/
• урина – за стерилност
• материали за микоплазма / уреаплазма – вагинални, цервикални, уретрални секрети, еякулат, урина
• материали за хламидия – вагинални, цервикални, уретрални секрети
• идентификация на изолиран патогенен причинител
• изработване на антибиограма на изолиран патогенен причинител