EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Д-р Атанас Гюлев, началник на УНГ отделение в УМБАЛ „Пълмед“: Не отлагайте преглед при специалист заради страха от коронавирус.

Болницата ни е една от най-чистите и безопасни в България  


https://www.marica.bg/plovdiv/zdraveopazvane/d-r-atanas-gyulev-nachalnik-na-ung-otdelenie-v-umbal-plmed-plovdiv-ne-otlagajte-pregled-pri-specialist-zaradi-straha-ot-koronavirus

 

30.4.2020

 

-Д-р Гюлев, с какви най-чести оплаквания в момента идват в кабинета ви пациентите?

- Към момента оплакванията на пациентите не се различават драстично от тези преди обявяването на извънредното положение в страната - симптоми на остри и хронични заболявания на ушите, носа и гърлото, но трябва да се отбележи, че заради създалата се в обществото паника се забелязва драстичен спад в броя на преминалите пациенти. Не смятаме, че отливът на пациенти се дължи на спад в заболеваемостта, имайки предвид, че ранната пролет е типично натоварен сезон за УНГ специалистите. С издаването на новата заповед на министъра възобновихме плановата оперативна дейност и консултации, като се взимат всички необходими мерки за добра медицинска практика в условията на пандемия. Така че към момента приемаме пациенти за планови операции, като премахване на сливици, носни полипи, слухоподобряващи процедури, хирургично лечение на затруднено носно дишане и много други.

 

 

- При съмнение за инфекция с COVID-19 правите ли тестове на пациентите?

- Всички пациенти с типични оплаквания за коронавирусна инфекция минават през обособен кабинет към спешното звено на УМБАЛ „Пълмед“. При съмнения за заболял от COVID-19 той попада в специализирано отделение, разположено в отделна сграда от основния корпус на болницата, където се осъществява триаж от екипиран със защитна екипировка персонал. Всички останали болни минават в отделен поток, абсолютно изолиран от този на COVID-19. Тестове за коронавирус инфекция се извършват в обособени зони, изолирани от основния поток пациенти, а не в отделенията на болницата. На територията на целия медицински комплекс се спазват стриктно всички санитарно-хигиенни изисквания и мерки за осигуряването на безопасност на медицински персонал и пациенти и всички разпореждания и препоръки за това на Регионална здравна инспекция, Министерство на здравеопазването и Националния щаб за борба с коронавируса. В отделение УНГ не постъпват за диагностика и лечение пациенти със съмнения за COVID-19 инфекция, а само такива с характерните за нашата специалност проблеми. Така че пациентите могат да бъдат абсолютно спокойни, че болницата ни е една от най-чистите и безопасни за провеждане на тяхното лечение. Извършва се и периодично тестване на персонала на лечебното заведение, всички пациенти, които влизат в медицинския комплекс, се термометрират и насочват, така че да няма смесване на пациентопотока. И отново повтарям, отделението за лечение на пациенти с COVID-19 е изцяло изолирано в отделна сграда.


- Според вас пациентите търсят ли навреме лекарска помощ, особено в настоящото наложено извънредно положение?

- По наше мнение, наблюдаваният отлив на пациенти след въвеждането на извънредното положение не кореспондира с иначе натоварения за УНГ специалистите сезон - ранна пролет. Дали поради страх от епидемията, или заради наложените ограничения в придвижването, пациентите често предпочитат да „стиснат зъби” и да не търсят медицинска помощ или пък прибягват до самолечение. Понякога хора със сериозни остри или обострени хронични заболявания чакат до момент, в който оплакванията станат съвсем нетърпими, преди да ни потърсят.

 

- До какво може да доведе ненавременната медицинска помощ във вашата специалност?

- Множество заболявания на УНГ органите, които иначе лекуваме рутинно, крият риск от тежки и често животозастрашаващи усложнения, ако лечението им бъде забавено или неправилно проведено от неспециалист. Самолечението с медикаменти, предвидени за употреба стриктно по лекарско предписание, използването на непроверени алтернативни методи на лечение или съвети от самозвани лечители и интернет страници са опасни, понякога скъпоструващи и най-често неефективни, а понякога могат да утежнят състоянието на пациента. Всичко това важи в особена степен за децата, при които имунната система не е съзряла и някои заболявания протичат по-бурно, усложненията настъпват по-бързо, а използването на медикаменти и правилното им дозиране е нужно да става от квалифициран за това лекар, защото последствията от забавяне в терапията и самолечение могат да бъдат трудни за овладяване.

 

Д-р Атанас Гюлев завършва Медицински университет в гр. Пловдив през 2004 г. със специалност УНГ. От 2004 г. до 2014 г. работи в УМБАЛ "Св. Георги", гр. Пловдив. Д-р Гюлев е трето поколение специалист в лекуването на ушно-носно-гърлените болести, тъй като продължава семейната традиция, унаследена от неговия баща и дядо. Д-р Гюлев е член на Асоциацията по лицевите аномалии (АЛА), специализиран в детската отология, като специфичен интерес представлява микрохирургията на ухото, особено при проблемни случаи. Към момента е началник на отделението по УНГ болести в Университетска болница „Пълмед“, Пловдив.