EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Сънна апнея

В отделението по Неврология извършваме диагностика и се назначава лечение на пациенти със сънна апнея. За повече информация запишете час на телефоните на лечебното заведение.